26 februari, 2018

Garmt Kroeze, Provo

Garmt Kroeze, Provo van het eerste uur, maar nogal vergeten, is al evenzeer in de luwte van nieuws in november overleden. Het Dagblad van het Noorden luidt hem uit.

Geen opmerkingen: