01 december, 2017

Lopen naar school, idee!

Illustratie: Living Streets
Lopend naar school. Je kunt er een hele organisatie aan wijden, en die blijkt al lang te bestaan.
Een verdere tip: verklein de scholen, zorg er voor dat ze (weer) "in de buurt" zijn en verbied liefst het stilstaan laat staan het parkeren in de omgeving van scholen.
Het vanzelfsprekende spreekt blijkbaar allang niet meer vanzelf.

Geen opmerkingen: