01 januari, 2017

Hoe komt het multiversum tot stand?

Afsplitsingen van universa bij keuzemomenten? Ik heb het altijd een even wonderbaarlijke als ongelooflijke mogelijkheid gevonden. De hommel die moet kiezen tussen de vlinderstruik en de klaver in mijn tuin en die even gestoord wordt door mijn langslopen - universum! Waarom zou de afsplitsing met keuzen moeten samenhangen en waarom alleen Belangrijke keuzemomenten van Mensen? En dan nog ,daar zijn er nu ruim zeven miljard van, maar velen zijn ons voorgegaan.

Er zijn natuurlijk plausibeler argumenten te vinden voor misschien niet een oneindig aantal universa, althans niet op die manier tot stand gekomen oneindige universa.
De oerknal blijft het oerprobleem. Het begin van de oneindigheid onttrekt zich aan logica.
Enfin, een artikel dat enkele dingen aan de orde stelt.

Geen opmerkingen: