11 januari, 2017

Een hommel als spook in de maak


A Ghost In The Making: Searching for the Rusty-patched Bumble Bee from Day's Edge Productions on Vimeo.

Bombus affinis, de Verwante Hommel, wat een vreemde Nederlandse naam zou zijn, in het Engels wordt het diertje rusty-patched bumble bee genoemd, de eerste bijensoort in Noord-Amerika die als ernstig bedreigd wordt geclassificeerd.

Een site gewijd aan deze hommel.

Geen opmerkingen: