10 maart, 2016

Winterbeeld 2016 - martersporen?Grote eieren op het pad, gebroken en blijkbaar leeggezogen. Is er een marter in de weer geweest?
Een redelijk zachte voorlentedag, overal zingen, een boomkruiper in actie, en het klieuw-klieuw, dat mij altijd herinnert aan het fluitsignaal van de klassieke Amsterdamse bijwagen: buizerds. Dan strijkt er een zeer dichtbij neer en zijn eer ook andere geluiden te horen. Het nest blijkt vlakbij, zijn die geluiden van jongen, nu al? De twee gaan de wei weer verkennen.

Geen opmerkingen: