25 maart, 2016

De brieven van Kierkegaard

Enkele oprechte vragen die bij mij blijven na het lezen van de Nederlandse uitgave van de brieven van Kierkegaard:
- Dit moge een bron zijn voor de biografie van de denker, maar is er niet de lijn van wat hij NIET vermeldt waaruit door mij als lezer moeilijk conclusies getrokken kunnen worden? Wat houden zijn schandelijkheden in op grond waarvan hij de verloving met Regine Olsen verbreekt? In de context van de negentiende eeuw zou men zo gedachten kunnen hebben, en dat zijn andere dan waar de homo-emancipatiebeweging in de jaren zeventig aan meende te moeten denken. Maar als bron lijken mij de brieven, ter verklaring, maar moeilijk als zodanig te interpreteren.
En waarom zou het belangrijk zijn?
- Op filosofisch gebied is eigenlijk het enige dat ik begrepen heb dat Kierkegaard zich ergerde aan colleges van Schelling (illustratie) en deze tenslotte maar liet schieten. Dat is een gegeven, van belang voor interpretatie van zijn denken, maar ik vind het een wat schrale gevolgtrekking.
De echte bronnen zijn elders.

Geen opmerkingen: