30 mei, 2013

Uw bijdrage aan de samenleving

Voor mijn gevoel kort geleden vond ik dit verhaal van de Fabel van de Illegaal overdreven. Nu heb ik er zo ongeveer bijgezeten/-gestaan dat het zo gaat als in het eerst beschreven geval in het citaat:
Oudere patiënten worden soms gedood opdat men ze niet meer naar het ziekenhuis hoeft te sturen. Een arts die een patiënte bij een huisbezoek voor het eerst ziet stelt haar direct voor de keuze: vrijwillige euthanasie of het ziekenhuis. De volledig verraste vrouw antwoordt niet direct, waarop hij haar een uur bedenktijd geeft.
"Bevolkingspolitiek" noemen ze het bij Doorbraak, zoals de Fabel van de Illegaal nu heet. Een ander stuk uit die tijd, zo'n twintig jaar geleden.
Recenter redelijk verontrustend artikel.

Als vertogen over "de bijdrage" van mensen aan "de samenleving" zonder enige toelichting op waar het over gaat, gaan overheersen in een "openbaar debat" dat even weinig openbaar als debat is, is er extra reden voor verontrusting. Van "de samenleving bestaat niet" tot "u bestaat niet voor de samenleving (wat deze ook moge zijn)" is blijkbaar een heel kleine stap.

Geen opmerkingen: