21 mei, 2013

Interessante tijden

Moge u in interessante tijden leven. Zeker en vast. Al geloof ik niet dat het een echt Chinees gezegde is.
Op de BBC een jankerige video over de Aanval met Atoombommen van Iran - zoals het hoort bij mensen die op gestolen grond toeven zijn degenen van wie het land gestolen is buiten beschouwing gelaten. En de Palestijnen zouden toch de reden van de vijandschap van Iran moeten zijn. Een bom op Israel is een bom op Palestina. De atoombom maakt geen onderscheid naar slachtoffers. Afgezien van het niet onbelangrijke detail dat Iran de bom niet heeft, deze als goddeloos afwijst en dat voordat zelfs maar een aanval op Israel overwogen zou kunnen worden met "conventionele" middelen (waarom zou dit dan de afgelopen 34 jaar niet al gedaan zijn?)
Voorlopig is verdere verwoesting van Syrië te verwachten.

Als zelfs GroenLinks zich roert over het opsluitcentrum met winstoogmerk (zover zijn ze op Guantánamo nog niet eens) op Zestienhoven dan is er iets aan de hand. Dat is er ook, volg deportatieverzet en no-border (lijken gespiegelde sites dezer dagen). Er wordt gehongerstaakt en gedorststaakt door mensen die soms al voor de derde keer voor onbepaalde tijd zijn opgesloten omdat zij Nederland uitmoeten maar er niet uit kunnen. Of toch - maar dat lijkt mij haast onvoorstelbaar - in Nederland willen toeven. Ik ben ergens op een punt in de afgelopen tijd opgehouden te schrijven over het schandaal van het Nederlandse opsluit- en deportatiebeleid. Er zijn al meer crises op dat punt geweest en het is heel goed mogelijk dat ook nu de zaak met de gebruikelijke sisser afloopt waarbij het volste vertrouwen wordt uitgesproken in de verantwoordelijke bewindslieden en degenen die hen dienen. Dit is Nederland, land van kleine gebaren en grote zelfgenoegzaamheid en intense haat jegens het onbegrepene.

Of ik mij de komende zoveel dagen verder kan of zal uiten over actualiteit is ongewis.
Als u niet voorzichtig kunt zijn, wees dan goed.

Geen opmerkingen: