26 september, 2011

Waterstaatkundige observaties - 2


Pas laat drong het tot mij door dat het bruine kabinet zelfs het begrip waterstaat heeft afgeschaft op ministerieel niveau. Een dame met een dubbele dubbele naam die maar liefst bestuurskunde heeft gestudeerd geeft leiding aan een ministerie van "infrastructuur en milieu".

Ik heb twee keer het genoegen gehad een voordracht te houden over Felix Ortt op een conferentie waar Engels de voertaal was. Koenen geeft als vertaling voor waterstaat, dat onvermijdelijk ter sprake komt:
department for the maintenance of dikes, roads, bridges and the navigability of canals

"We've got one word for that" kon ik dan zeggen en dat zorgde voor gelach in de zaal. Het zijn de gelegenheden waarbij ik toch even een "wij"-gevoel kan hebben over Nederland.

Maar is het terecht? Het was veelzeggend dat Ortt wel wat zag in bebossing van de duinen, zodat het zand werd vastgelegd en verstuiving en dus eventueel duinafslag voorkomen werd. Als er een waterstaatkundig argument voor beplanting zou zijn zou het wel eens ten laste van de begroting van Waterstaat kunnen gaan en dat was niet de bedoeling. Dus het argument moest vervallen op last van hogerhand. Bij alle bewondering voor het werk van Ortt was er dan weer de verbazing over en herkenning van Nederlandse centenknijperij, die tezamen met corruptie en lamlendigheid door de eeuwen heen - juist voor overstromingen zorgde.

Enkele jaren geleden is vastgesteld dat 24% van de Nederlandse waterkeringen onveilig zijn. 44% is veilig bevonden, van 32% was de status onbekend.
Door middel van de welbekende arithmétique néerlandaise is de onzekere 32% inmiddels gemakshalve bij "veilig" ingedeeld. Scheelt in de kosten.
En of er geld wordt uitgetrokken voor de 24% waarvan vaststaat dat ze onveilig zijn?
Waterschappen spreken versluierend, of liever: schijnheilig, over "zorgen voor droge voeten". Dijkdoorbraken leveren niet het ongemak van natte voeten op. U spoelt uit uw huis en mag van geluk spreken als u het overleeft. Dat kun je "natte voeten" noemen, maar dergelijk taalgebruik is deel van het bedrog dat een inmiddels dus ongeveer opgeheven departement dat bijna vanzelfsprekend in VVD-handen is, in stand houdt.

Zou u prettig reizen als u wist dat het vliegtuig waarin u zit een kans van 32% heeft dat het neer zal storten?

Geen opmerkingen: