06 september, 2011

Leven, een kunst of een kunde - 3


Spelen is een soort vakantie nemen van de geregeldheid van het dagelijkse leven, stappen in een wereld waarin slechts de regels van het spel en het doel (behalve het spel zelf is dat winnen) tellen. Niet toevallig waren de meeste thans gangbare sporten oorspronkelijk voor de rijken die zich deze stap uit de dagelijksheid konden permitteren.
Het voetbal heeft natuurlijk een merkwaardige geschiedenis, van rijkeluissport volkssport naar massaschouwspel met optredens van onsportieve miljonairs. Maar het blijft toch ook een volkssport - wekelijks wordt door niet-naamloze maar wel onbekende amateurteams voor anderhalf uur (of anders) de dagelijksheid opzijgezet. Men kan niet zeggen dat het voetbal "verworden" is zonder dit nader te kwalificeren. Als spel blijft het bestaan. Men kan zich dan ook beter niet verkijken op de commerciële show van miljonairs die elkaar en de scheidsrechter(s) te lijf gaan.

Geen opmerkingen: