13 september, 2011

Doffe ploffen en een zomerjurkje


Deze foto kwam mij onder ogen via de tijdlijn van Twitter. Er werd bij vermeld dat hij niet gefotoshopt was. Blijkbaar moet degene die het tafereel te zien krijgt de authenticiteit van de foto ernstig betwijfelen.
Ik zou alleen niet weten waarom. 11 september 2001 was zowel in Amsterdam als in Nieuw-Amsterdam een prachtige stralende nazomerdag. Het is nog vroeg, de reden waarom het zomers geklede meisje zich in de vensterbank heeft genesteld is niet duidelijk. Of is zij er gaan zitten om het spektakel beter te zien?
Wat is er dan zo onwaarschijnlijk? Had zij moeten springen, totaal hysterisch moeten zitten of staan gillen en schreeuwen, Nu Op Dit Ogenblik Wordt Alles Anders?
Wij krijgen haar blik niet eens te zien. Wie deze inslag van betrekkelijk dichtbij maar toch veraf genoeg te zien heeft gekregen kon waarschijnlijk niet veel anders: roerloos verbaasd toekijken - is dit echt? Nemen ze Towering Inferno nog een keer op?

Degene die de foto rondstuurde vermeldde dat het meisje model was, afkomstig uit Australië. Het tweede is waarschijnlijk ideologisch van belang omdat zij zich niet patriottisch gedraagt (zie boven). Het eerste lijkt een verklaring voor wat eigenlijk centraal staat in de foto: haar benen, niet de inslag van het vliegtuig.
De naam van het meisje wordt niet vermeldenswaard geacht, en dat is natuurlijk terecht. De vraag blijft: wilde degene die de foto maakte nu het meisje vastleggen en is daar bij toeval het ogenblik dat een vliegtuig de toren invloog mede bij geknipt?
Uitleg ontbreekt. Hij is niet gefotoshopt - alsof dat van belang is.

De onmisbare Chris Hedges geeft de context waarin zo'n foto na tien jaar alsnog gepresenteerd wordt, en vermeldt een onderdeel van de gebeurtenis dat in de propagandistische uitmelking niet naar voren wordt gebracht: het doffe geluid van neerkomende mensen die naar beneden zijn gesprongen: plof, plof. Zo heb ik het wel beschreven gehoord van iemand die het heeft meegemaakt - een zelfmoordactie vanaf het dak van een flatgebouw. Plof. Niet te vergelijken met iets anders. Hedges schat het aantal mensen dat gesprongen is op zo'n tweehonderd.
Zij horen minder bij de iconografie van "naan ielevven" dan het meisje in haar zomerkleding, vrees ik - hoewel die ook een schip dat langsvaart in de nacht zal blijken te zijn.

Geen opmerkingen: