29 september, 2017

Leendert de Baan, (mede-)opsteller van het Dienstweigeringsmanifest

Was Louis A. Bähler initiatiefnemer tot het Dienstweigeringsdmanifest, of was dit toch degene die in ieder geval mede sterk betrokken was bij de opstelling, ds. Leendert de Baan?
Hier wordt gesteld dat het oorspronkelijk het idee van laatstgenoemde was het manifest op te stellen, hetgeen zou blijken uit correspondentie. Binnenkort D.V. meer over deze mij tot nu toe onbekende radicale dominee.

Geen opmerkingen: