11 juni, 2017

Wat kan men zeggen over gevoelens van een Ander?

Halverwege een biografie die samenhangt met het halve-eeuw-jubileum van de tweede juni.
Er wordt nogal vaak gekeken in het gevoelsleven van de beschrevene, zonder dat duidelijk is dat er inzage is geweest in zoiets als dagboeken. En dan - zijn gevoelens zo ondubbelzinnig dat je ze kunt weergeven in tekst, als kennisgeving? Ik geloof het niet. Een ongeloof dat ook op introspectie gebaseerd is.

Tja - en verhalen als "We moeten ons verloven. Ik beloof dat ik nog maar een keer per maand vreemd zal gaan." Zou ik het zeggen? Zou ik het accepteren? Enfin, nader verslag volgt.

Geen opmerkingen: