18 juni, 2017

Een "christelijke staat"- onbestaanbaar, maar wel uitgeroepen

De voormalige Duitse kolonie van Samoa, jarenlang West-Samoa geheten als onafhankelijk land, en nu Samoa zonder meer, heeft met vrij grote parlementaire meerderheid de "christelijke staat" uitgeroepen.
Eerst stelde artikel 1 van de grondwet dat Samoa "gebaseerd is op God", een loze kreet waar niettemin geen godsdienstig persoon van welke richting ook over kon morren. Nu wordt het: “Samoa is een christelijke natie, gebaseerd op God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest". Blasfemie en misbruik uit een hoek waar je het niet zou moeten verwachten. Of ja, die akelige missionarissen/zendelingen hebben hun werk goed verricht. Zullen ze zelf misschien vinden.

Bron.

Geen opmerkingen: