26 juni, 2017

Stellingen over de schaalvergroting en versnellingsslag in het Amsterdams openbaar vervoer - een historieloze stad


  1. Het is een van de verbazendste uitingen van binnen de gevestigde politiek: wethouder Wiebes bestudeert de kaart van het Amsterdamse tramnet en stelt vast dat dit ontworpen is door mensen die vinden dat je van de Dappermarkt naar de Albert Cuypmarkt moet kunnen reizen. In het universum van de politieke erfgenamen van het liberalisme is er geen geschiedenis. Dat liberalen de particuliere paardentram hebben "genaast" in Amsterdam en hebben geëlektrificeerd is iets wat het voorstellingsvermogen van VVD66-ers te boven gaat.
  2. Dit gebrek aan besef dat zo'n net het gevolg is van historische beslissingen vaak van zogenaamde geestverwanten van vroeger leidt dan tot verhalen over spinnewebmodel en visgraatmodel. Het gaat voorbij aan verbindingen die niet zomaar verbindingen zijn. de stad maakt lijnen maar de lijnen maken ook de stad.
  3. Het opmerkelijkste aan dit "liberalisme" is dat vraag er helemaal niet toe doet. Alleen het aanbod telt. Wij boden u een spinneweb, we gaan nu over op een visgraat. Geen van beide klinkt erg aanlokkelijk overigens. De lijnen 1 en 5 zijn de drukste van het Amsterdamse tramnet. Dat is geen reden ze te handhaven zoals ze zijn. Alleen lijn 2 mag op het desbetreffende traject blijven, omdat zij tot een van de de mooiste tramlijnen ter wereld is verklaard vanuit toeristisch oogpunt (hetgeen mij aanvechtbaar lijkt, maar ik kan Amsterdam nu eenmaal niet als toerist zien).
  4. Een econoom, verbonden aan de VU, van wie ik vond dat zijn naam niet vermeld hoefde te worden, voerde afgezien van de enorme hoeveelheid banen die de Noord-Zuidlijn zou opleveren als argument aan: "Een bankier stapt niet in de tram. Die neemt de metro." Twintig jaar later zijn alleen de beoogde coalitiegenoten voor Rutte (Bruin) III nog enthousiast over het verwennen van bankiers. De algemene stemming is tegen hen. Maar de stad is overhoop gehaald en er zal overgestapt en flink gelopen worden want bankiers nemen de metro, niet de tram.

Geen opmerkingen: