22 september, 2015

De jakhals is onderweg...Men vraagt zich af of er echte ruimte is voor zo´n dier in Nederland, maar in ieder geval: de (goud)jakhals komt steeds dichterbij. Duitsland heeft er al wat binnen zijn grenzen gehad, Hessen is niet ver van Nederland of België al met al.

Waar de spectaculaire areaaluitbreiding van de goudjakhals door wordt veroorzaakt, of mogelijk gemaakt, is nog een open vraag. Afgenomen vervolging en veranderend landgebruik door de mens spelen mogelijk een rol. Dat pionierende jakhalzen steeds noordelijker en westelijker verschijnen heeft wellicht ook te maken met het veranderende klimaat, met name de minder strenge winters.
Bron van dit citaat.

Geen opmerkingen: