09 september, 2015

Uitvaartdienst als blokkade van wapenbeurs

In Nederland is het genootschap Pax Christi, herdoopt in Vredesorganisatie Pax - uit de verdubbeling in de naam kan men aflezen dat er iets niet klopt -, voorstander van het bombarderen van Syrië. De zogeheten vluchtelingencrisis wordt allengs een excuus voor meer koloniaal geweld tegen de Arabische wereld. Overgoten met een christelijk-humanitair quasi-vredelievend sausje.

De gelijknamige Britse organisatie weet tenminste nog wat haar te doen staat. Met de Catholic Worker en andere groepen participeert zij in een de gehele week durende blokkade van de wapenbeurs DSEI in Londen (verslag hier.)
Ook in deze hoek blijkt Nederland de rechtsbuiten van West-Europa geworden.
Bij de foto: Later op de dag hielden de Catholic Workers een ontroerende uitvaartdienst ter nagedachtenis van de slachtoffers van conflicten en wapenhandel. "Bloed" werd over de weg uitgestort en mensen zongen gezangen vergaderd om een witte doodskist.
Zaterdag volgen de grootste acties tegen de jaarlijkse schande van de wapenbeurs.

Geen opmerkingen: