29 december, 2011

Vrije Communist


Het Nederlandse religieus-anarchistisch tijdschrift De Vrije Communist kan - althans nr. 7 en nr. 8 - op facebook gelezen worden

Via de papieren versie verneem ik - het is mij ontgaan door verblijf buitenslands - dat op 21 april jongstleden Catharina Halkes overleden is, katholiek feministisch theologe.

Geen opmerkingen: