02 december, 2011

Vijftig jaar belofte van onafhankelijkheid voor Papua Barat


Demonstratie in Manokwari, Papua Barat. De verboden morgenstervlag vervangen door de vlag met de davidsster - opmerkelijk. Er wordt een nationaal verhaal ontwikkeld door de onafhankelijkheidsbeweging, waarbij de instelling van de Nieuw-Guinearaad door de Nederlandse koloniale overheid eigenlijk als onafhankelijkheid gezien wordt. Het is vijftig jaar geleden, ik zal dan wel oud zijn maar ik heb als jongeling het nieuws intensief gevolgd destijds - zo werd het zeker niet gepresenteerd indertijd.

Wat wel heel duidelijk is, is dat Nederland de beoogde kolonie die "naar de onafhankelijkheid geleid" werd danig in de steek heeft gelaten. Onder druk van de VS, zeker, maar het gemak waarmee links en rechts het belang van de mensen in West-Nieuw-Guinea opzij werd geschoven is onvergetelijk.

En haalt deze schietpartij de nationale "kwaliteitspers"?

Geen opmerkingen: