06 december, 2011

Heerlijk avondje


Een regime dat "illegaliteit" illegaal verklaart en de jacht op mensen hoopt te intensiveren - website gewijd aan vluchtelingen op straat.
Het klinkeren van opgesloten vreemdelingen hartje winter is al jaren gangbare praktijk; Oudejaarsavond is een bekende dag om nog even "op te ruimen". Doordat nu een groep geklinkerden demonstratief ging Occupy-kamperen voor de ingang van het detentiecentrum in Ter Apel is deze gewoonte nogal zichtbaar geworden.

Het voor de PvdA als "te SP" beschreven Kamerlid Spekman heeft vragen gesteld dienaangaande. Hij zou de antwoorden bij voorbaat moeten kennen.
Hoe gaan uw diensten in de praktijk om met het op straat zetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen in de kou? Kunt u dit aangeven voor de verschillende locaties vanwaar uit vreemdelingen mogelijk op straat kunnen belanden, zoals asielzoekerscentra, de VBL, de gezinslocaties en de detentiecentra? Wat is de inhoud van de werkinstructies die gelden voor die diensten als het gaat om het op straat zetten van vreemdelingen in de vrieskou?


Neederland, zoals Joke Kaviaar consequent schrijft.

Geen opmerkingen: