03 november, 2011

Werp uw net hier niet uit


Het monumentale Oudevrouwenhuis, later gemengd bejaardenhuis Amstelhof - een pand dat de Werdegang in het kapitalisme fraai illustreert, het is nu dependance van de Hermitage in Sint-Petersburg. Ik kwam er regelmatig langs toen het nog een bejaardenhuis was, heb met enige ontsteltenis kunnen waarnemen hoe onceremonieel een lijk op brancard uit de kelder werd afgevoerd. Niets meer van dit alles - Kunst die Geld vertegenwoordigt.

Het is de betere rand van de oude Jodenbuurt, het "gemengde" gedeelte. Toch zijn er hier velen weggehaald ter fine van vermoording.

Op de steiger tegenover Amstelhof (ik weiger het gebouw anders te noemen) werd gisteravond een Allerzielendienst gehouden in de barmhartige open lucht. Zeer verzorgd koor, de Cantorij van de Oude Kerk, voorganger Bram Grandia, blijkbaar bekend van televisie want die was er ook.

Een opsomming van gelegenheden waarbij mensen de oversteek naar "Europa" wagen en niet overleven krijgt iets monotoons. Het is een realiteit die in de dagelijkse gelijkgeschakelde nieuwskots wordt overgeslagen: er zijn plaatsen in de Middellandse Zee waar vissers wordt ontraden hun netten uit te werpen omdat de kans groot is dat er een dode mens in terechtkomt.

Gedenk de onbekende naamlozen, bid ook voor degenen die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de muren, en mogen deze spoedig vallen.

Psalm 69.

Geen opmerkingen: