06 oktober, 2011

Tijd van revolutie


Socialisme als opdracht van de dag en als proces, een landaueriaanse overweging (in het Duits).
Het is altijd tijd om revolutionair te handelen.

Geen opmerkingen: