31 oktober, 2011

Allerzielen, herdenking van de slachtoffers van Fort Europa


De niet-katholieke historicus Mattias Brand, als Catholic Worker verblijvend in het Jeannette Noelhuis te Amsterdam, onderhoudt een weblog dat hierbij ter lezing aanbevolen zij.

Van dit weblog het persbericht:Herdenking van de overledenen aan de Europese buitengrenzen
op Allerzielen – woensdag 2 november 2011Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis – ‘Heer, geef hen de eeuwige rust en moge het eeuwig licht hen verlichten’ (Openingstekst van de Allerzielenmis)

Aan de buitengrenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’ s af. Mensen die op zoek zijn naar een beter en veiliger leven, verdrinken in zee of komen op andere manieren onderweg om. Naamloos, in stilte. Volgens cijfers die zijn verzameld door ‘United Against Racism’ gaat het sinds eind jaren ’90 om ruim duizend doden per jaar, in sommige jaren zelfs dubbel zoveel.

Een belangrijke oorzaak is het strenge migratiebeleid van de EU. Doel ervan is migranten zoveel mogelijk te beletten Europa binnen te komen. Op de korte routes over zee wordt steeds intensiever gepatrouilleerd door het Europese agentschap Frontex. In de belangrijkste doorgangslanden zijn met Europees geld gevangenissen opgericht om migranten op te sluiten. Hoe scherper de controle, hoe gevaarlijker de route die mensen nemen.

Op initiatief van de Catholic Worker Amsterdam vindt op Allerzielen van dit jaar een openbare herdenking plaats van de overledenen aan de Europese buitengrenzen. We willen de mensen die naamloos zijn gestorven alsnog in ons gebed meenemen. Naast onze ontzetting over al het leed, willen we zo ook het stelselmatig wegkijken van Europa van alle ellende die de strengere grensbewaking veroorzaakt aan de kaak stellen.

Na de herdenking vindt er op enkele minuten lopen afstand, in het Wereldhuis, een informatie avond plaats over de grensbewaking aan de Europese buitengrenzen en de gevolgen die deze heeft voor vluchtelingen.

Datum: 2 november 2011

Lokatie: – De steiger voor de Hermitage te Amsterdam, t/o Amstel 51 (openbare herdenking met medewerking van Bram Grandia, omroep pastor van de IKON)

- Het Wereldhuis: op de diakonale zolder, door de poort naast de Nieuwe Herengracht 20 te Amsterdam (informatie avond)

Programma:

17.00 u.: koffie/thee op de steiger voor de Hermitage

17.30 –18.30 u.: Openbare herdenking aan de Amstel

19.00 u.: Eenvoudige maaltijd in het Wereldhuis (op de diakonale zolder)

20.00 – 21.30 u.: Informatie bijeenkomst over de EU grensbewaking

Voor meer informatie: Catholic Worker Amsterdam, tel. 020 – 699 8 996 (Frits of Mattias) Zie ook de site van het Jeannette Noelhuis of download het persbericht met meer achtergrondinformatie.

Geen opmerkingen: