25 juli, 2011

Pro domo...


Terwijl ik op een bushalte vlakbij het Amsterdamse Stoelenproject voor daklozen stond schoot mij vrijdag te binnen dat het anarchistisch tijdschrift De AS waarvan ik redacteur ben wellicht ook een stukje over het lot van mijn bibliotheek zou moeten hebben.
De "aanval" op mij werd als nieuwswaardig feit ingehaald die dag - de gezindheid van de daders is evenwel dezelfde.

Tijdens de bezetting zijn 38 woningen aan de Amsterdamse Raamgracht leeggehaald van bewoners en inboedel. Op mijn achternaam zijn er 115 treffers op opgehaalden en geplunderden. Een combinatie vond plaats op 11 juli 2011, namens de zogenaamde Woonstichting De Key – aan het hoofd VVD-prominent Frank de Grave -, die de inventaris van mijn woning het raam uitgooide met het oogmerk deze te vernietigen en mij dakloos te maken. Het Nederland van Henk en Ingrid aan den lijve ondervonden.

Niet alleen de grootste collectie op het gebied van christen-anarchisme in Nederland, buiten het IISG, maar ook manuscripten van Felix Ortt, Jan Walings Dijkstra en mijzelf, aantekeningen over en boeken van de Nederlandse filosoof Herman Wolf, wiens geschriften, evenals hijzelf, verbrand zijn – zijn niettemin gered. Niet alle van mijn eigen manuscripten over het christen-anarchisme zijn behouden, de meeste vermoedelijk wel.
Wie met de slechtheid van quasi-overheden wordt geconfronteerd merkt vanzelf ook dat er goedheid en kameraadschap tegenover staat. Een dankwoord aan alle toevallige en gevraagde helpers van de nacht waarin ik mijn biblio- en discotheek in de vorm van een berg vuilniszakken heb moeten verdedigen tegen het barbarendom. Een toelichting zal helaas nog moeten volgen.

Geen opmerkingen: