25 juli, 2011

Onderzoek naar uittreding?


Sam Parnia's Wat gebeurt er als we sterven is geen wetenschappelijk onderzoek naar bijnadoodervaringen, zoals de ondertitel belooft. Het is een nogal persoonlijk verslag van mogelijke voorbereidingen tot een uit te voeren experimenteel onderzoek naar buitenlichamelijke ervaringen van mensen die klinisch dood verklaard zijn en weer bij bewustzijn komen. Het onderzoek moet klaarblijkelijk nog steeds plaatsvinden.

Opmerkelijkste vraag: "is het echt?" Zijn de ontmoetingen met genoemde "lichtwezens", eerder gestorven vrienden en magen en andere ervaringen waarover meldingen bekend zijn "echt"? Wonderlijke vraag. Zij komt er toch op neer dat de vraag zich aandient of er bewustzijn mogelijk is als er redelijkerwijze geen bewustzijn zou kunnen zijn.
Zijn dromen "echt"? Experimenteel onderzoek naar buitenlichamelijk waarnemen tijdens de klinische dood zou in ieder geval een van de onbegrijpelijke kanten van wat men bijnadoodervaringen noemt dichterbij brengen.

Men kan de voortgang voorzover van toepassing hier volgen.

Geen opmerkingen: