22 juni, 2011

Rottumerplaat in beeld


Oververmoeid streek ik meermalen de vlag tijdens de eerste vertoning van Coast op BBC2, over Nederland, een eind na twaalven Nederlandse tijd. Van de beschrijving hier heb ik het een en ander gemist. Nu is het een van de meestherhaalde series van de Britse televisie dus het bij waakbewustzijn alsnog zien zal vast nog wel eens mogelijk zijn (iPlayer werkt alleen in het Verenigd Koninkrijk zelf, ik ga er niet naar verwijzen).

Nederland heeft veel kust als delta van Schelde, Maas, Rijn en Eems en de keuze voor een programma van een uur kan alleen willekeurig lijken. Ik denk zelf niet in de eerste plaats aan "kust" bij bollenvelden, al is er verband. Waarom men het over "Oewerkerk" heeft als men op het Duivelandse Nieuwerkerk filmt is mij verder ook een raadsel. Het vreemdste vond ik de mededeling dat Rottumerplaat door mensen gemaakt is en opgegeven voor natuur. Hier worden diverse verhalen door elkaar gehaald. Nederland als exotisch - jammer dat ik er niet bij wakker kon blijven.

Geen opmerkingen: