16 juni, 2011

Gevoelsactie


Het samenstellen van een literatuurlijst van belangrijke boeken of artikelen op het gebied van dierenbevrijding/dierenrechten leverde mij de toch nog wat verrassende conclusie op dat er geen anarchistische bijdrage van belang op dit gebied is gedaan de afgelopen decennia. De anarchistische identificatie met dierenbevrijding - wederzijds - lijkt gevoelsmatig.
Of de actie daarmee veel verder komt is nauwelijks een vraag.
Op zich vond ik Peter Singer al overtuigend genoeg, in de jaren zeventig, ik had geen anarchistische bijdrage nodig.
Maar ik zie Felix Ortt in gedachten al neen schudden en de pen ter hand nemen. Sentiment is niet voldoende.

Geen opmerkingen: