19 juni, 2011

Leven na de dood?


"Is er leven na de dood?" - de christelijke geloofsleer komt er op neer dat de dood niet (meer) bestaat, overwonnen als hij is door de opstanding van Christus.
Geloof zonder twijfel is geen geloof. De vraag, of de constatering, besloten in de afgebeelde boektitel, is en blijft paradoxaal. Zelfs als de dood niet meer bestaat kan men niet spreken van leven na de dood. Toch is de dood onloochenbaar, ook al wordt hij in de huidige kapitalistische maatschappij steeds ontkend, hij wordt juist voortdurend bevestigd door het primaat dat gegeven wordt aan de Mammon. Een muuropschrift in Noord-Ierland in de jaren zeventig vroeg nogal indringend: is er leven vóór de dood? Het is een woordenspel.

Roy Abraham Varghese toont zich in There is life after death bijna duidelijk overtuigd van de juistheid, paradox of niet. Hij beredeneert waarom reïncarnatie niet logisch en derhalve onwaarschijnlijk, nee onmogelijk is.
Als kroongetuigen wordt bijna de gehele mensheid in de bijna-gehele mensheidsgeschiedenis aangevoerd. Dit zou terecht kunnen zijn. Maar - eeuwig persoonlijk voortbestaan, heeft iemand het zich ooit voorgesteld, in die combinatie?

Tot slot blijkt het idee toch gebaseerd op de christelijke geloofsleer, er is geen zekerheid - bijnadoodervaringen ten spijt.
Bijnadoodervaringen en "ontmoetingen" in de metapsychische sfeer zijn raadselen die wel altijd raadselen zullen blijven. Men kan er een geloof aan verbinden, geen weten.

Geen opmerkingen: