26 juni, 2011

Grote Markt, Haarlem, 28 juni en verder


Kameraad Arjan de Goede van de IKS stuurde mij dit bericht:

De thuiszorgmedewerkers hebben jullie solidariteit nodig

Enkele honderden thuiszorgmedewerkers van Viva!Zorggroep gaan komende dinsdag, woensdag en donderdag (28 t/m 30 juni), slapend in tenten, uit protest tegen hun dreigende ontslag, drie dagen lang de Grote Markt in Haarlem bezetten. Ze hebben ieders solidariteit nodig.

De thuiszorgmedewerkers van Viva! Zorggroep in IJmond en in Haarlem hebben een moedige en belangrijke stap gezet. Een voorbeeld voor alle andere werkenden in de zorg in Nederland. Want overal in de zorg gebeurt hetzelfde: privatisering, marktwerking, kaalslag, flexibilisering van contracten ontslagen enz. We moeten vechten voor een menswaardig zorgcontact, waarin het niet alleen goed werken is, maar waar een warme, menselijke zorg bestaat, Een zorg waar mensen op een kleinschalige manier verzorgd worden door vaste verzorgsters, die een vast contract hebben met voldoende uren en een loon waarvan je kunt wonen en leven.

Maar door de lange duur, die hun strijd dreigt aan te nemen, en de solidariteit die hen ontbeert van hun collega’s bij Viva! Zorggroep (waar 3000 mensen werken), van andere werkers uit de zorgsector en arbeiders uit andere sectoren, raken ze langzamerhand uitgeput. Ze willen wel zeker de ramen openzetten en aan hun protest een bredere basis geven. Dat hebben ze laten zien door aanwezig te zijn bij de manifestatie tegen de PGB-bezuinigingen: “Zo verbreden we de actie voor goede zorg, voor cliënten en werknemers”, aldus het actiecomité “Wij zijn de Thuiszorg”. Maar linkse partijen ‘bewegen’ hen voortdurend een of andere “praatsessie” te bezoeken in het gemeentehuis van Velsen, van Haarlem, van Beverwijk, van Heemskerk of van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om daar hun stem te laten horen. Maar zo leiden ze hun strijdwil wel af van pogingen te zoeken naar solidariteit en steun bij hun collega-arbeiders in Nederland, die geconfronteerd worden met de dezelfde maatregelen: privatisering, marktwerking, flexibiliteit, verlaging van de lonen, ontslag, enzovoort.

Hun werk is te hard nodig! Ze doen hun werk goed!
Ze verdienen het niet zo onwaardig behandeld te worden!
Daarom: geen verslechteringen meer accepteren!
In het belang van hun leven en dat van de cliënten!
Zij zijn niet het probleem, het systeem is het probleem!

Ze willen zich niet in een hoekje laten drukken en hun strijd met die van andere sectoren verbinden, maar hebben op dit moment te weinig vertrouwen in eigen kunnen om dat, op eigen houtje te ondernemen. Ze hebben ieders steun hard nodig. De acties van de thuiszorgmedewerkers uit Haarlem en de IJmond verdienen onze daadwerkelijke solidariteit. Hun strijd is een voorbode van de strijd die zich, vol beloften voor alle mensen geconfronteerd met privatisering, bedreigd door ontslag, in een precaire toestand, na de vakantie in Nederland “dreigt” te ontwikkelen. In die zin is zij uiterst belangrijk. Een nederlaag van hen kan wel eens een morele slag betekenen voor de strijd van de hele arbeidersklasse in Nederland:

Daarom: mensen van het openbaar vervoer, van de brandweer en anderen: voeg je bij hun strijd, maak de strijd één. Laat de thuiszorgmedewerkers niet in hun hoekje stikken. Kom met delegaties naar de Grote Markt in Haarlem om ze een hart onder de riem te steken. Voeg je bij hun bezetting van de Grote Markt in Haarlem.

Geen opmerkingen: