11 februari, 2011

En na achttien dagen...


Achttien dagen actie om een dictator weg te jagen - 2011 jaar van revolutie?

Ramzy Baroud.

Geen opmerkingen: