23 februari, 2011

Een slag tegen een...


De overheidssector is het laatste bolwerk van de vakbeweging in de Verenigde Staten. De aanval op deze sector door de heersende klasse is nog steeds in volle gang.
Aller ogen zijn gericht op Wisconsin, waar op het ogenblik van schrijven het Capitool bezet wordt gehouden door werkenden die een antivakbondswet willen tegenhouden.
Vroeg of laat worden de metropolen betrokken bij de wereldwijde strijd zoals deze op gang komt. De kans op slagen lijkt vooralsnog gering in Wisconsin.
Mother Jones respectievelijk Libcom over wat er op het spel staat.

Geen opmerkingen: