19 oktober, 2017

Niet alleen een dode lente maar een dood jaar

Het is geen nieuwe of opmerkelijke observatie: wie zich in een voertuig dat zich met een snelheid van drie cijfers/u voortbeweegt heeft de laatste jaren veel minder "last" van insectenmoes op de bumper of de voorruit, of vooraan op de locomotief. Ik heb het nog net als terloops vermeld.
Dan is nu het nieuws dat insecten in de afgelopen dertig jaar met 75% in aantal zijn afgenomen. Het betreft niet alleen de, in dit verband eigenlijk als enige, populaire bijen, maar alle zespotigen die de meeste mensen met genoegen doodwensen. Waarmee ook vele vogels (ook die nemen af), vleermuizen (idem) en bijvoorbeeld egels (gaan hard achteruit) gedoemd zijn. De Silent Spring van Rachel Carson van meer dan een halve eeuw geleden wordt een stil jaar.

Over de oorzaak van de enorme teruggang zijn de onderzoekers voorzichtig. "We weten door deze studie nu wel waar het níet aan ligt. Het veranderende klimaat en het beheer van de landschappen kunnen we wegstrepen als mogelijke oorzaken. Wat overblijft, is dat deze gebieden relatief klein zijn en midden in het agrarisch landschap liggen. Dus de invloed van de schaalvergroting in de landbouw en het gebruik van pesticiden zijn absoluut factoren die hier een rol kunnen spelen."

Volgens De Kroon [entomoloog in Nijmegen] is het tij nog te keren. "De natuur heeft een enorme veerkracht en daar zullen we gebruik van moeten maken. Ik ben daar optimistisch over. Maar dan moeten we de oorzaken opsporen en daar ook daadwerkelijk iets aan doen. En ondertussen alle voorzichtigheid betrachten en maatregelen versneld doorvoeren waarvan we weten dat ze gunstig zijn voor insecten".

Het nieuws dringt tot Nederland door!

Geen opmerkingen: