20 oktober, 2017

Een klein lesje over ecologie of biologie in verband met het nieuws

Dit bericht komt wel heel kort na het nieuws over de dramatische afname van het aantal insecten.
Veel zaadetende vogels voeden hun jongen met insecten. Ook weidevogels zijn deels afhankelijk van kruipend insectengedierte. Veel minder insecten, nog minder vogels. U hebt toch al gemerkt dat de huismus niet meer gewoon is, of de spreeuw?

Even terug in de tijd:
"Entomologen noemen het 't voorruitverschijnsel: autovoorruiten waren in de lente- en zomermaanden bedekt met de resten van insecten. Dezer dagen blijven de auto´s schoon. Waarnemingen over geplette insecten gelden natuurlijk niet als wetenschappelijk, maar er bestaan opmerkelijk weinig betrouwbare gegevens over het lot van deze belangrijke soorten. Wetenschapslieden hebben verontrustende afname van aantallen gekweekte honingbijen vastgesteld, van monarchvlinders en vuurvliegjes. Maar weinigen hebben aandacht besteed aan de motten, zweefvliegen, kevers en talloze andere insecten die zoemen en fladderen doorheen de warme maanden. Van de weinige gegevens die er zijn komen vele van veldbiologen, hetzij vlinderverzamelaars hetzij vogelkijkers.

Nu komt er een nieuwe verzameling gegevens aan het licht, nu van een toegewijde groep voornamelijk amateur-entomologen die dertig jaar lang insectenaantallen hebben vastgesteld in honderden natuurgebieden in West-Europa. Gedurende die tijd heeft de groep, de Entomologische Vereniging Krefeld, de verwachte schommelingen in de vangsten van insecten gezien. Maar in 2013 namen ze iets verontrustends waar. Toen zij naar een van hun oudste vangstpunten gingen, uit 1989, ontdekten zij dat de totale massa van hun vangst bijna tachtig procent was achteruitgegaan. Misschien was het een bijzonder slecht jaar, meenden zij, dus stelden zij de vallen opnieuw op in 2014. De aantallen waren even laag. De groep, die duizenden steekproeven zorgvuldig bewaard heeft gedurende drie decennia, heeft meer vergelijkingen gemaakt. Ze namen enorme afname waar op meer dan een dozijn andere plaatsen. Hun waarnemingen roepen vragen op over hoe veelvoorkomend deze verliezen zijn en wat de oorzaak zou kunnen zijn."

Een inleiding op een Engelstalig artikel in Science, die ik vertaald heb geplaatst op 12 mei jongstleden hier..

Dat er pas deze week ophef kwam is eigenlijk onverklaarbaar. Ondanks die ophef koester ik de verdenking dat dit nieuws over enkele dagen alweer als kennisgeving wordt weggelegd, want de winst van Monsanto en doodgespoten weilanden zijn Goed voor de Ekenemie, zoals ze in Haagse kringen weten.

Dan vast even het non-nieuws van de komende dagen/weken:
- Veel zoetwatervissen sterk in aantal afgenomen
(Vissen die van in water levende insecten(larven) leven, of van onfortuinlijk op het water gevallen insecten die zich niet kunnen redden)
- Vleermuissoorten sterk in aantal afgenomen
(Enge beesten, daar zit u niet mee. Ze leven van insecten maar u denkt dat ze in uw haar belanden en uw bloed willen zuigen)
- Egels, woelmuizen en mollen dramatisch in aantal achteruit.
(Ook niet erg aaibaar hè. Nu ja, mollen misschien. Als ze dood en gevild zijn. Ze leven van insecten of insectenlarven. U kunt er op wachten.)
Eigenlijk WETEN we al dat dit zo is, maar het moet nog even in het nieuws.
Verwachting voor volgende week: nog uitgestorvener.

O ja, de amfibieën en sommige reptielen. Zijn ook niet aaibaar dus wat kan het schelen, nietwaar.

Geen opmerkingen: