15 december, 2015

Laat ze niet lopen!

Racisme is geen mening. Fascisme is geen mening. Haatzaaien en discriminatie zijn ook geen mening. Toch worden onder het mom van de vrijheid van meningsuiting demonstraties gehouden door extreem rechtse organisaties. Deze worden ook toegestaan. Dat heet dan: een geoorloofde betoging.

Ik heb het allang niet meer alleen over een marginaal groepje neo-nazi's van de NVU. De AIVD en de media willen ons graag doen geloven dat extreem rechts geen gevaar is maar de tijd dat de NVU met twintig mensen door verlaten straten liep te brullen is voorbij. En zelfs toen vormden zij al een grotere bedreiging dan politici en media ons wilden doen geloven. Liever wees men naar anti-fascisten als zouden die een bedreiging vormen.
Graag verwijzen de salonfähige fascisten van deze tijd nu naar een groep als de NVU om zichzelf beter voor te doen. De NVU wordt als bliksemafleider gebruikt maar is bijzonder nuttig voor hen gebleken. De praktijk op dit moment is dat de fascisten van Pegida en PVV hand in hand de straat op gaan met leden van de NVU, Voorpost, Identitair Verzet en allerhande andere groepen van extreem rechtse signatuur en gezamenlijk de straat op gaan. De straatfascisten vormen inmiddels niet meer alleen een voorhoede, zij worden nu vergezeld door de zogenaamd 'bezorgde burgers' in agressieve demonstraties tegen de komst van AZC's en noodopvang voor vluchtelingen.

Het zou in de rede liggen om demonstranten die de verspreiding van racistisch en fascistisch gedachtengoed willen tegengaan geen strobreed in de weg te leggen. Het zou logisch zijn om anti-fascisten die alarm slaan om te voorkomen dat hordes neo-nazi's straks door de straten marcheren ruim baan te geven. Maar als die logica en die rede door de autoriteiten werden gevolgd stond ik niet in een rechtszaal vandaag.
Het is al jarenlang het OM er alles aan gelegen om vooral anti-fascisten en activisten tegen het zogenaamde 'asiel'beleid fanatiek te vervolgen. Net zo fanatiek als politie en justitie jagen op migranten, vluchtelingen en mensen met een andere huidskleur of anderzins een afwijkend uiterlijk. Ik ben al vervolgd om mijn mening. Feitelijk is deze zaak een herhaling daarvan: ik word vervolgd omdat ik uiting gaf aan mijn afschuw over openlijk fascistisch betogen. En als ik zie wat voor extreem rechtse bedreigingen, beledigingen en haatzaaierij over het internet worden uitgestort zonder dat er een haan naar kraait, dan kan ik alleen maar concluderen dat het OM selectief vervolgt wiens mening de staat niet in het straatje past.
Tegelijk besteden de media ruim aandacht aan het door Wilders zelfbenoemde 'verzet' van 'bezorgde burgers' en zwijgen zij demonstraties (in
Nijmegen en Den Haag) waarin solidariteit met vluchtelingen worden betuigt volkomen dood. In uitzendingen van Pauw kregen achtereenvolgens voormannen van de NVU en Pegida ruim de gelegenheid om zich voor te doen als keurige heren met een mening.

Zo groeit de jarenlange hetze tegen vluchtelingen, migranten, moslims, Marokkanen uit. Het is een hetze die in eerste plaats is aangewakkerd door politici van gevestigde partijen. Zij zijn de wegbereiders van het huidige fascisme. Zij zijn het die - al lang voordat Wilders "Minder minder!" riep - het gedachtengoed van Hans Janmaat, inmiddels gerehabiliteerd fascist uit de jaren tachtig en nu zogenaamd visionair, uitdroegen. Ik geef een drietal voorbeelden van gelegitimeerd racisme door gevestigde politici die in het algemeen niet worden gezien als extreem rechts, die laten zien hoe diep het racisme in de Neederlandse samenleving zit:

Rob Oudkerk, PvdA lijsttrekker in Amsterdam in 2002, bezigde voor het eerst de term "Kutmarokkanen". Afgelopen jaar, in januari 2015, kwam de term terug toen twee Marokkaanse vrouwen in Almere werden mishandeld. Het nieuwsbericht meldt: "De twee, 50 en 61 jaar oud, werden door een Nederlandse man (...) van achteren aangereden en geschopt. De vrouwen kwamen daardoor ten val. Vervolgens riep de man vanaf een afstandje dat de vrouwen 'kutmarokkanen' en 'kutmoslims' zijn en dat zij 'moeten oprotten naar hun eigen land'.

Hans Spekman zei in een interview met Vrij Nederland vol overtuiging in oktober 2008: "De Marokkanen die niet willen deugen moet je vernederen, voor de ogen van hun eigen mensen". Heb ik deze opmerking ooit gehoord over "Nederlanders die niet willen deugen"? Nee. In juli 2014 herhaalde Spekman nog altijd achter zijn uitspraak te staan. Dit was vier maanden na Wilders' "Minder minder" uitspraken.

Diederik Samsom zei in 2011: "Marokkanen hebben etnisch monopolie op overlast". In april 2014 houdt hij nog altijd vast aan deze uitspraak. Een maand na Wilders' "Minder minder".

Voor Spekman en Samsom, net als Oudkerk PvdA politici, geldt duidelijk: zij gaven niet alleen de voorzet voor Wilders, maar geven ook goedkeuring aan Wilders. Zo diep zit het racisme dus in de Haagse politiek. En ik zie het verschil tussen deze vier witte mannen dus nauwelijks.

Veel van al dit racisme wordt opgehangen aan het opkomen voor vrouwenrechten. Maar vrouwenhaat is de Westerse samenleving beslist niet vreemd en hetzelfde geldt voor homohaat. Doelbewust wordt er gegoocheld met cijfers om te doen alsof aanvallen op vrouwen en homo's louter en alleen vallen toe te schrijven aan wat men noemt 'allochtonen'. Sterker nog: het gros daarvan is nog altijd toe te schrijven aan witte Neederlandse mannen. Wederom spelen de media hier een rol door vooral aandacht te besteden aan zulke zaken wanneer de daden gepleegd zijn door vluchtelingen, migranten of 'allochtonen' hetgeen dan ook specifiek wordt vermeld.

Toen Wilders kwam met zijn voorstel voor een 'kopvoddentaks', zoals hij het denigrerend noemde, was het al knip en klaar. De paternalistische houding ten opzichte van vrouwen door witte mannen die wel even zullen bepalen wat goed voor hen is, en hoe de emancipatie en de vrouwenstrijd volgens hen zou moeten worden vormgegeven, is veelzeggend en laat zich door de ontwikkelingen van de laatste tijd ook duidelijk aanwijzen. Het zijn juist vrouwen, veelal moslima's, die het slachtoffer zijn van het racisme dat we nu zien. Zij zijn het die worden aangevallen en lastig gevallen, ook met fysiek geweld, door lieden die beweren tegen 'de Islam' te zijn en 'dus' voor vrouwenrechten. En het gaat nog verder: tijdens het zogenaamd 'verzet' tegen de komst van een opvang voor vluchtelingen in Steenbergen werd in koor geroepen: “Daar moet een piemel in!” toen een vrouw de moed had zich openlijk voor de opvang uit te spreken. Daarvoor waren al haar ruiten ingegooid.
De mythe dat de samenleving van de witte westerlingen zo tolerant is en zo verlicht en dat bij uitstek en louter en alleen gelovigen die de Koran lezen terroristen en vrouwenhaters zouden zijn is precies dat: een mythe, een sprookje. Een racistische fabel. Vrouwen worden misbruikt voor het doel van het verspreiden van racisme. Blijf met je poten van vrouwen af. Wij kunnen het donders goed zelf, hoofddoek of geen hoofddoek, religieus of niet.

Intimidatie door extreem rechts is schering en inslag. Het is gericht tegen een ieder die zich uitspreekt voor de opvang van vluchtelingen. Insprekers, moedige lokale politici die tegen de stroom inroeien, kortom de enkeling die het waagt om op te staan, kan rekenen op repressailles door extreem rechts. In Wormer gingen zelfs twee auto's in vlammen op. Wilders start een meldpunt overlast vluchtelingen en het gevolg is dat vluchtelingen worden belaagd.
6 oktober: Wilders kondigt tijdens een flyeractie in Purmerend aan dat de PVV het meldpunt overlast vluchtelingen opent.
10 oktober: Vluchtelingen in AZC Woerden worden aangevallen.
Duidelijker kunnen oorzaak en gevolg niet zijn. De grootste fascist van Neederland zit in de tweede kamer en zijn 'partij' groeit...

Sinds de aanvallen in Parijs horen we wederom de mantra dat terrorisme een zaak van moslims is. Pegida is zo'n extreem rechtse organisatie die hier garen bij spint. Het wordt aangegrepen om te doen alsof moslims een grote homogene groep gelovigen zijn waartussen geen verschil bestaat. En ook: alsof de oorlogen die door de Westerse landen worden gevoerd in het Midden Oosten er helemaal niks mee te maken hebben – let op: die oorlogen heten géén terrorisme maar interventie - , en alsof er daar geen burgerslachtoffers vallen bij wijze van collateral damage en uit naam van de democratie. Tot tweemaal toe kwam de oorlog naar Parijs en heet daar dan terrorisme. Tot tweemaal toe werd het weer pijnlijk duidelijk dat aan het leven van slachtoffers in het Westen veel meer waarde wordt gehecht dan aan het leven van een veel talrijker aantal slachtoffers van systematische Westerse bombardemententerreur in het Midden Oosten. Slachtoffers uit naam van financiële belangen en oliewinsten zijn het. Slachtoffers van de wapenhandel en de steun aan dictaturen. Het gaat niet om 'de Islam'. Het gaat erom of het praktisch is om een dictatoriaal regime te steunen en om er handel mee te drijven. Saoudi Arabie is ook een kalifaat. Maar daar werd eerder dit jaar, in februari in Abu Dhabi, een grote wapenbeurs gehouden waar Hennis met een hele stapel Neederlandse bedrijven naar toe ging.

Maar hier in Neederland wordt met oogkleppen op gewezen naar jongeren in de Schilderswijk of in België naar jongeren in Molenbeek, in Frankrijk naar de jongeren in de buitenwijken van Parijs. Maar feit is dat al die jongeren op dagelijkse basis te maken krijgen met het Westerse racisme, op de arbeidsmarkt en op de straat. Vluchtelingen die nu hier aankomen, kunnen op dezelfde behandeling rekenen. Op 4 december riept Geert Wilders: “Sluit AZC's hermetisch af.” Vluchtelingen zouden verkrachters zijn, ze zouden onze banen inpikken of juist leven van onze uitkeringen, ze zouden gelukzoekers zijn, profiteurs. Maar meest nog: ze zijn moslims, en 'dus' een gevaar.

Dit is racisme. Blatant racisme. Dit is Pegida. Dit is Wilders. En dit is de gevestide politiek die het nu tracht af te vangen door de redenaties over te nemen. De VVD is geen haar beter dan de PVV. Het CDA en PvdA geen haar beter dan de VVD. En daarom is het Pegida toegestaan samen met neo nazi's de straat op te gaan. Want eigenlijk denken ze er allemaal hetzelfde over. Vluchtelingen zijn een probleem. Moslims zijn een probleem. Marokkanen zijn een probleem. Dat moet gezegd kunnen worden en wie er tegeningaat komt aan de vrijheid van haatzaaien.

En dat is waarom ik hier sta vandaag. Ik kwam aan de vrijheid van haatzaaien. Wanneer u, die hier tegenover mij in toga zit, vindt dat ik veroordeeld moet worden omdat ik tegen dit fascisme in actie kom, betekent dit dat het mij verboden wordt in woord en daad te voorkomen dat er straks ook dodelijke slachtoffers vallen onder het mom van 'verzet', zoals Wilders dat noemt. Tot nu toe kwam het nog niet zover, maar neo nazi's in Neederland voelen zich aangemoedigd doordat de weinige mensen die daadwerkelijk tegen hen opstaan in de cel worden gegooid en worden weggezet als gevaarlijke links extremisten. Maar ondanks dat zit er nog altijd daadwerkelijk niets anders op dan hiertegen in actie te blijven komen. Negeren is geen optie. Daarvoor is het al te laat.

Sinds de 'geoorloofde betoging' van Pegida op 11 oktober, waarbij vele anti-fascisten werden gearresteerd, terwijl de agressie vanuit de demonstratie van Pegida kwam, er in die demonstratie de Hitlergroet werd gebracht en een racistische toespraak werd gehouden, voelt Pegida zich gesterkt. Zij organiseerden een tweede betoging in Utrecht en een derde in Rotterdam. Ook toen waren het – op een enkele Pegida demonstrant na – vele anti-fascisten die gearresteerd werden.

Gearresteerd werden niet de Pegida aanhangers die rond de laatste Pegida manifestatie in Rotterdam moslima's met hoofddoeken met eieren bekogelden. Weer waren het juist vrouwen die het slachtoffer waren van de agressie van de o zo voor vrouwenrechten opkomende witte mannen die ongehinderd hun gang kunnen gaan. Sterker nog: de bewegingsruimte van moslima's werd in Rotterdam zelfs door de politie beperkt onder het mom van hun veiligheid. Het slachtoffer moet dus het veld ruimen, niet de dader van de agressie en de haat.
Wij, anti-fascisten, kunnen niet anders dan concluderen dat het bevechten van fascisme en racisme geen zaak is om aan de staat over te laten. We moeten het zelf doen, zelfs al worden we door de staat, door politie en OM daarin heel hard tegengewerkt. Maar ik zit liever in een cel omdat ik in de weg heb durven staan, dan dat ik me bij voorbaat laat vertellen dat ik het fascisme niet in de weg mag staan.

Aanstaande zaterdag 19 december ziet het ernaar uit dat Pegida door de straten van Rotterdam mag marcheren. Het is te danken aan de slappe en laffe houding van plaatselijke bestuurders, en aan het aanwakkeren van racisme in de samenleving door de landelijke politiek die stemmen van Wilders wenst af te snoepen, dat de aanvallen op mensen die in onze samenleving in de minderheid zijn, toenemen. Zij lijden niet alleen onder het institutionele racisme dat ten grondslag ligt aan etnisch profileren en racistische ID controles, maar ook onder de toenemende agressie van extreem-rechts op straat.

Het een kan niet bestaan zonder het ander. Staatsfascisme leidt tot straatfascisme en staatsfascisme heeft het fascisme van de straat nodig om maatregelen tegen migranten te kunnen goedpraten als zijnde noodzakelijk.

Wij zeggen andermaal: LAAT ZE NIET LOPEN. Want racisme is geen mening. Fascisme is geen mening. En haatzaaien en discriminatie zijn ook geen mening.

Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!

Joke Kaviaar, 14 december 2015

laatste woord bij politierechter Utrecht, tijdens rechtszaak wegens het 'verstoren van een geoorloofde betoging' van Pegida op 11 oktober 2015.
De zaak leidde tot vrijspraak.

Geen opmerkingen: