19 maart, 2012

Thesen over het (religieus) anarchisme


1. Evolutie betekent geen opklimmen van laag naar hoog. De mens is niet de kroon van de evolutie op aarde.

2. Evolutie wordt ter sprake gebracht om te stellen dat het menselijk denken en gevoelen niet onderworpen is aan iets wat men evolutie kan noemen in de zin van opklimming. Een omhoogstreven is juist dat: een streven.

3. Religie is zo oud als de mens. Atheïsme is geen hoger evolutionair stadium.

4. Een anarchisme dat atheïsme superieur acht is een autoritair denksysteem. Dit zou ook gelden voor een anarchisme dat religieuze inslag superieur acht. Het is niet superieur, het is eenvoudigweg inherent aan het menselijk denken en voelen.

5. De mystiek die alle godsdiensten transcendeert verdraagt geen autoriteit of dogma.

6. Het afwijzen van buiten de persoon liggende menselijke macht is in laatste instantie gefundeerd op de mystiek.

7. Specifiek voor het christendom of het christen-anarchisme: het geldt niet alleen de staat of menselijke macht af te wijzen, maar ook alle conciliaire dogmata. Dit betekent niet dat het verkeerd zou zijn in een of meer dogmata, afwijzing noch aanvaarding kunnen opgelegd worden.

8. Geloof kan alleen echt geloof zijn als het vrij is.

9. Het volgen van leraars is evenzeer vrij.

10. Het volgen van als heilig geziene geschriften is uiteraard ook vrij.

11. Wat bestaat kan niet waar zijn. Streven naar waarheid kan slechts het doel van het religieus anarchisme zijn. Zoals het een elfde these betaamt: het komt er op aan de waarheid te doen zegevieren en derhalve de wereld te veranderen.

Geen opmerkingen: