06 maart, 2012

Syrië en Biafra


Aleppo, waar ik enige tijd heb mogen verblijven, is de hoofdreden waarom ik alleen met zorg en tegelijk zekere afstandelijkheid kan denken aan de toestanden in Syrië. Hier wordt min of meer uitgelegd hoe het zit met Aleppo.

Het regime van Syrië wordt veracht en gevreesd maar van mensen die tot "minderheden" behoren in Syrië heb ik indertijd uitdrukkelijk vernomen dat men een opvolgerregime meer vreesde dan de duivel die men al kende. Gezamenlijk zijn "de minderheden" een groot deel van de bevolking, maar het grootste bestanddeel van de Syrische bevolking wordt gevormd door Arabischtalige soennieten. Met steun van de Saoed-dynastie en andere frisse monarchieën op het Arabisch schiereiland bombarderen mensen die namens deze meerderheid zeggen te werken zich een weg naar "de democratie".

De schrijver naar wie ik verwijs in verband met Aleppo legt een parallel tussen de Biafra-oorlog en de huidige strijd in Syrië. Ik hoef het er niet mee eens te zijn om het toch een interessante gedachte te vinden.

Geen opmerkingen: