27 november, 2017

Tom de Booij, vraagbaak op het gebied van geologie en politiek, anarchist #RIP

Als er iemand kon getuigen dat kabinet-Rutte III, beter: Bruin III, echt niet Shell I is, zou het Tom de Booij hebben moeten zijn. Als geoloog en door geboorte lid van de elite (en ook daarvan kon hij weten dat die heel wat anders is dan een zwetser als Baudet verkondigt) wist hij van de macht van Shell en de families erachter.
Ik heb hem leren kennen in het actiewezen rond Biafra. Nu ik door het nieuws gedwongen terugkijk stel ik vast dat "de actie" toch in hoofdzaak bestond uit informatievoorziening, speurwerk dat naar buiten werd gebracht.
De hoogleraar geologie aan de Universiteit van Amsterdam stelde met Pedro van Meurs, toen vermoedelijk student bij hem in welke fase dan ook, het Geopolbulletin samen, over de oliebelangen die een rol speelden bij de genocidale oorlog tegen Biafra. Het bulletin kon bijvoorbeeld melden dat Zijne Excellentie Luns de Tweede Kamer kletspraatjes verkocht had over de rol van Shell bij de oorlogvoering.

Geologie en politiek, nauw verweven - de belangen van de Zeven Zusters bijvoorbeeld, de grote oliemaatschappijen, en alles en iedereen die een rol speelt bij het leegroven van de (post-)koloniale wereld, waar de Gekleurden wonen. Niets belangrijker dan dit in kaart brengen en zeer ondermijnend. (Ik zie dat Van Meurs "goed" terecht is gekomen in het oliewereldje). Tom had als docent meegedaan aan de Maagdenhuisbezetting in 1969 en had zo ongeveer moeten afdwingen dat hij voor de rechter kwam. Het kwam hem op een maand zitten te staan want hij weigerde de veroordeling in geld te voldoen.
De gevangeniservaring radicaliseerde hem verder. Iemand van de echte elite hoort niet in de bajes te belanden in Nederland, toen net zo min als nu, en de confrontatie met de klasse die de cellen vult heeft er sterk ingehakt.
Tom was een van de oprichters en gangmakers achter de Bond van Wetsovertreders. Daarnaast raakte hij geëngageerd aangaande woonwagenbewoners, met wie hij ook kennis maakte achter de tralies en die dicht bij huis vertoefden.

De universiteit loosde hem, eervol - gemor van studenten was niet te horen. Wie geologie studeert studeert voor de Shell, dat was ook in de rode jaren zestig/zeventig niet anders. Hij identificeerde zich als anarchist inmiddels, was betrokken bij de libertaire Aktie Andere Koers waarvoor hij (voorzover ik kan overzien) de documentatie aangaande multinationals verzorgde. Bij de "officiële" anarchisten van de Federatie van Vrije Socialisten (waar ik zelf lid van ben geweest) heeft hij een keer een filosofische inleiding gehouden waarvan ik de diepte nog steeds niet geheel overzie. En ik kan er niet meer naar vragen.

Later in de jaren zeventig vormde hij met ex-Rode-Jeugdlid Joost van Steenis een agitatiegroep tegen "de elite" waar hij zelf bewust deel van uitmaakte. Van Steenis houdt zich hier nog steeds mee bezig.
Zijn verdere activiteiten onttrokken zich aan mijn blikveld: het populariseren van de golfsport lijkt mij niet geslaagd, maar als men het als activistisch doel kan aanmerken - zo gaat het nu eenmaal. Het of een verhaal van mijn hand over enkele van de actiegroepen waar Tom bij betrokken was zaten in de planning maar het is er (nog?) niet uitgekomen. Hopelijk komt dat nog in orde.

O en Tom, leven in de kapitalistische metropolen is voor iedereen "leven in geleende tijd", om dit anglicisme ook even te gebruiken.

De rust is elders...

Overlijdensbeschouwing in de Gooi- en Eemlander en NRC-Handelsblad.

Geen opmerkingen: