04 november, 2017

Geen droevig lied voor mij


No sad song, Helen Reddy


Don't sing no sad song for me, Sorrows


No sad songs for me, De Walker Brothers coveren de Springfields.
Wie het hier droog bij houdt is reddeloos...
Ik ken dit in de eerste plaats van de Four Pennies, een versie die niet te vinden is op YT, net zo min als het origineel.

Geen opmerkingen: