03 mei, 2017

De schildpadden die men in Nederland op het land kan tegenkomen

Europese moerasschildpad
Zeeschildpadden kunnen als inheems opgevat worden, doordat de zee nu eenmaal geen grenzen kent. En er komen zeeschildpadden voor in "Nederlandse" zee en soms komen ze aan wal. Op het land en in zoet water zijn er eigenlijk geen inheemse schildpadden, de kans op een ontmoeting met een verwilderde (losgelaten) terrariumschildpad is niet zo klein. Een overzichtje aan de hand van de Nederlandse namen.

Amerikaanse sierschildpad (zeer zeldzaam)
Bijtschildpad (zeer zeldzaam)
Europese moerasschildpad (zeer zeldzaam; lang opgenomen geweest in Nederlandse faunaoverzichten, maar aan het eigenlijke voorkomen in het wild werd getwijfeld - de dieren kunnen zich in Nederlandse temperaturen waarschijnlijk niet voortplanten)
Lettersierschildpad (algemeen)
Moorse Beekschildpad (zeldzaam)
Roodbuiksierschildpad (vrij algemeen; wordt geacht Nederlandse winters niet te overleven)
Roodwangschildpad (als zeldzaam aangeduid, meer waarnemingen dan andere "zeldzamen" vermeld)
Vierteenlandschildpad (zeldzaam)
Zaagrugschildpad (vrij algemeen)

Geen opmerkingen: