19 december, 2016

Popo's dagelijks 'werk': intimidatie, gijzeling, razzia, moord

- door Joke Kaviaar -

Onschuldige smerissen bestaan niet. Ook de smeris die zelf geen klappen uitdeelt, dekt wel collega's. Ook de smeris die je de hand komt schudden of zogenaamd een praatje komt maken, is in het gunstigste geval slechts uit op jouw pacificatie.

Het kan zijn dat je je leven lang nooit met dat onderdrukkende gezicht van de smeris te maken krijgt. Dan heb je extreem geluk. Dan ben je wit. Dan heb je een paspoort van dit land. Dan heb je een goede baan, geen psychische problemen. Dan ben je nooit in geldnood geraakt en heb je geen domme pech gehad. Dan doe je braaf alles wat je wordt opgedragen, protesteer je nooit ergens tegen. Dan kun je zeggen: “de smeris is mijn beste vriend”. Dan kun je jezelf met oogkleppen op voorhouden dat zij altijd gelijk hebben, zoals de staat volgens jou ook altijd gelijk heeft. Dan kun je je comfortabel wentelen in de gedachte dat wetten en regels er zijn om jou te beschermen.


Maar o wee, als je niet tot de gelukkigen behoort. Met zulke 'vrienden' heb je gaan vijanden meer nodig. Of als je niet in de pas loopt, als je afstand doet van het voorrecht om nergens last van te hebben. En als je het effectief meent met verzet, in woord of in daad of allebei, tegen dat institutioneel racisme, tegen fascistisch (per definitie) politiegeweld en moord, tegen kapitalistische uitbuiting, tegen bij wet geregelde gijzeling, dan zal de staat het menen dat verzet de kop in te drukken.

Op 13 september 2011 kwamen ze bij mij. De definitieve veroordeling wegens opruiing in 2015 leidde juist vorige week, ruim vijf jaar na de inval, alsnog tot het toekennen van een vordering tot tenuitvoerlegging van het voorwaardelijk eindvonnis van twee maanden. Nu, afgelopen vrijdag, 16 december 2016, kwamen ze bij Dhjana. Ze drongen haar huis binnen, ontvoerden haar en stalen een computer en een laptop. "Wegens opruiing en bedreiging" zo vertelt ze op haar eigen website Dhjana.nl.
Waar dit over gaat? Indymedia, waar het artikel nog op stond nadat Dhjana gedwongen was het van haar site te halen, kreeg een dreigmail van de smeris het te verwijderen. Zie hier Google cache voor zolang het duurt.
"Ze", dat zijn de knokploegen van de staat, de justitiemaffia die de laatste jaren vaker en vaker mensen beschuldigd van 'opruiing', daartoe aangemoedigd door het criminele OM. Maar de enige echte opruiing die daadwerkelijk bestaat, staat in het wetboek van strafrecht en in iets dat de 'vreemdelingenwet' heet. Vooral die laatste is berucht omdat deze misdadige wet aanzet tot deportaties. En die deportaties, die mag je niet eens deportaties noemen want ook dan loop je het risico te worden vervolgd en veroordeeld, dan wegens 'smaad'.

De waarheid is voor de staat moeilijk te verteren. De anarchistische muurkrant over de opstand in de Haagse Schilderswijk heette ook al 'opruiing'. Degene die voor het plakken daarvan werd verdacht werd dan wel vrijgesproken maar het OM ging direct in hoger beroep. De poster Fuck the police - It's time to fight back": ook 'opruiing'. Nou, kom maar op. Willen jullie zo graag 'opruiing'? Jullie, die zich autoriteit hebben aangemeten zonder dat wij die jullie ooit hebben verleend, verdienen het. De Opruier, dat moet een geuzennaam worden.
Want datgene dat zij, de staatsterroristen die zich Openbaar Ministerie noemen, als 'opruiing' betitelen is een roep om vrijheid. Sterker nog: het is het nemen van vrijheid. Vrijheid om ze de waarheid te zeggen. En die is: alle geweld dat zwaarbewapende smerissen uitoefenen namens de staat met hun wurgende arrestaties, met pistolen en pepperspray, knuppels, tasers en handboeien, kan rekenen op een reactie. Elke klap die wordt uitgedeeld vraagt om een slag terug.

En dan zie we: die smerissen, zo dapper vanachter hun schilden met de 'wet' aan hun kant als ze weer eens een demonstratie met preventieve massa-arrestatie de kop indrukken onder het motto “Ik sla niet graag, maar als ik sla, dan sla ik graag”, dat zijn een stelletje hypocriete slappelingen. Maak je foto's van ze, dan jammeren ze over hun privéleven. Ik zeg hen: denk aan het privéleven van een ieder bij wie jullie binnendringen! Zet je een filmpje online met die rotkoppen van ze, dan klagen ze dat ze herkenbaar zijn. Ik zeg hen: denk eens aan al die foto's en filmopnames die jullie maken bij elke demonstratie, hoe geweldloos ook, om vast te leggen wie het wagen de straat op te gaan.
Duwt er eens iemand terug of probeert zich los te trekken, dan wordt er geroepen: verzet bij arrestatie, openlijk geweld, mishandeling! Ik zeg hen: en daartoe hebben wij het recht. Het recht tot zelfverdediging. Niet jullie recht, zoveel is duidelijk. Maar wel ons recht. En ons recht weegt zwaarder dan het recht in wetboeken en rechtszalen. Dat is maar recht voor in zwarte gewaden verklede overheidsdienaren met een wit slabbetje voor die met hun waarschuwende vingertje mogen roepen: "Gevaar voor herhaling! De cel in ermee!" Alsof dat onze vastberadenheid aan zal tasten.

De waarheid is voor de staat moeilijk te verteren. Die heet belediging, laster, smaad, opruiing en zelfs bedreiging. Mogen we ook even heel smadelijk lachen om die beschuldiging van 'bedreiging' aan het adres van Dhjana? De afgelopen periode heeft de smeris al zo vaak het leven van mensen bedreigd en voert ook daadwerkelijk standrechtelijke executies uit, dat ik die schijtebroeken die het zijn als iemand hen eens te kakken zet - en volkomen terecht! - wel even een luier wil komen brengen om hun dun-door-de-broek op te vangen. Daar hoeven wij niet doorheen te waden!
Kijk ze bibberen in hun uniform! Dat is pas humor. "Mammie! Ze zeggen 'BOE' tegen me!" Nu zijn ze weer bang voor Dhjana's satire en doen bij zichzelf aangifte. Want dat deed pijn! Van Mitch Henriquez konden ze ook al geen grap verdragen. En dat is bepaald niet grappig maar bloedige ernst. Hij heeft zijn grap met zijn leven moeten bekopen.

Bedreiging? Jullie! Wouten, popo, smerissen, flikken, stillen, fascisten in uniform, zijn een bedreiging. Elke dag weer. Een bedreiging voor afgewezen vluchtelingen die de straat haast niet op durven en zelfs in hun woning niet veilig zijn. Een bedreiging voor daklozen die een plekje voor de koude nacht zoeken ergens op straat. Een bedreiging voor mensen die niet wit zijn. Een bedreiging voor mensen die niet hier geboren zijn. Een bedreiging voor mensen die in jullie ogen niet aangepast zijn. Een bedreiging zijn jullie voor wie er niet uitziet als de seksistische corpsbal of corrupte zakenman die je het liefst als buurman hebt. Een bedreiging voor wie niet praat zoals de columnist, politicus of comedian die groepsbelediging tot kunst, debat of humor denkt te kunnen verheffen.

Maar zelf niet tegen spot kunnen, he? Jullie zelfingenomen boven je eigen wetten geplaatste martelwerktuigen! Dat is pas zielig!
Jullie die het neo-liberale, neo-kolonialistische en fascistische overheidsapparaat dat er is om de belangen van multinationals te beschermen, dienen. Jullie die de staat en de grenzen van die staat dienen. Grenzen die niet alleen bestaan uit hekken en muren, maar vooral ook uit het aanwijzen van zondebokken om zo grenzen te trekken tussen mensen, om hen tegen elkaar uit te spelen. Om uit te maken met wie jullie die cellen gaan vullen.

Jullie smerissen, die de handen schudden van neo-nazi's die jullie geen strobreed in de weg leggen. Jullie, die gehoorzamen aan elk bevel, zonder blikken of blozen, ongeacht van wie het komt. Jullie, die in blackface de straat op gaan om zwarte activisten met veel geweld te kunnen arresteren, in het gezicht te stompen, de haren uit te trekken. Lafaards zijn jullie. Triggerhappy gunslingers. En dieven ook, want wat jullie inbeslagname noemen is niets anders dan beroving onder bedreiging van geweld. Wat jullie onderzoek noemen is regelrechte privacyschending. Jullie mogen van geluk spreken dat jullie beschermd worden door de staat, zoals de staat al het oorlogstuig beschermt dat tegen bevolkingen elders in de wereld wordt ingezet. Jullie zijn als kanonnen, als F16's, als bommen. Jullie belichamen de oorlog tegen het recht op bestaan van vluchtelingen, de oorlog tegen de vrijheid van beweging, de oorlog tegen het zelfbeschikkingsrecht. Jullie belichamen de oorlog ten gunste van bevolkingscontrole, ten gunste van afpersing en exploitatie, van dictators, grootgrondbezitters, directeuren, milieuvervuilers, aardevernietigers. Jullie zijn een wapen en dat wapen moet afgenomen en onschadelijk gemaakt worden.

Als het om veiligheid gaat, zijn heel wat mensen beter af zonder jullie. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We kunnen er niet op rekenen dat we kunnen zeggen wat we willen als die mening afrekent met de orde die de onze niet is, die van apartheid en winstbejag en van schaamteloos nietsontziend geweldsmonopolie. We hebben genoeg van het moorden. Genoeg van het gijzelen. Genoeg van intimidatie. Genoeg van razzia's. Genoeg van jullie. Basta! #acab.

Geen opmerkingen: