14 december, 2016

Kerk van Rome kiest voor geweldoos verzet

Ik beloof de hulp van de Kerk bij iedere poging vrede te stichten door actieve en creatieve geweldloosheid. Op 1 januari 2017 zal het nieuwe Diaconaat voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling zijn werk beginnen. Het zal de Kerk bijstaan in het bevorderen op een steeds doeltreffender manier "de onschatbare goederen van gerechtigheid, vrede en zorg voor de schepping" te bevorderen, alsmede zorg voor "ontheemden, mensen in nood, de zieken, de uitgeslotenen en gemarginaliseerden, de gevangenen en de werklozen, en de slachtoffers van gewapende conflicten, natuurrampen en alle vromen van slavernij en marteling".
Iedere reactie van dien aard, hoe bescheiden ook, helpt mee aan het bouwen van een wereld vrij van geweld, de eerste stap naar gerechtigheid en vrede.

- Uit de nog uit te spreken nieuwjaarstoespraak van de paus.

Geen opmerkingen: